Bəhram Şəms - SƏDO

17 İyl 2022 16:12
183

Tı çımı bə bandon vılo bıə nidoş,
Mı tınım qin karde bandon sinədə,
Oqınyiş , bə eşği bəş rəse nızniş,
Mande ıştı həsrət çımı conədə.


Bətı çətin ome sute bı otəş,
Sıftəku ım ıştı dıli ko nıbe,
Isətən jo bızın hiç tafutış ni 
Dıqlə vəşə dıli co be, co nıbe.


Nıznəme rəsişbu bəştə mənzıli,
Bəştə puçə orzun rəsiş, nırəsiş?
Bə dumo oqarde bıpiyoş, məvoyş,
İ ruj ıştə qıno girəm dərəsiş.


Ki tınış bəpiye, botı bənəve?
Bınəv ıştən boştə xotironədə,
Tı qıləy dojiş ki, hiç tam jedəniş 
Bənə dılə doji çımı conədə.


Ğasdbu roon i ruj bəyəndı bıjom,
Bəvədə bəştı bəxt həşi pemiyo, 
Tı çımı bə bandon vılo bıə sədoş,
Mıni dumo ıştə vanq kardəş çəyo.
                
Bəhram ŞƏMS -16.06.2022

Imiyən bahand