Camal Lələzoə: “General Qardaşım Polad Həşimov“ -ŞEİR

16 İyl 2020 15:36
71

Hamıni yandırır düşdüyün alov.
Acılar yaşayır Odlar ölkəsi,
Doğması gedibdir əldən hər kəsin.
Döydü qapımızı bir acı rüzgar,
Calın-carpaz dağlar sinəni dağlar.

Vururdu köksündə yurdun qeyrəti,
Qorxuya dönmüşdü düşmən heyrəti.

Adın yumruq idi düşmən başında,
Lələtəpə yaşar yurd yaddaşında..

Hünərin dastandı,yox idi adın,
Uşaq həvəsitək şöhrətə baxdın.

Vətəndi amalın,andın bütövlük,
Yerişin,addımın,sözun bülövlük.

Döyüş generalı Polad Həşımov-
Düsmənin başına yağan od-alov.

Taktika ustası,hücumçu,fəndgir,
Əsgərlə daima təmasda ,əlbir.

Rəyasət eşqindən uzaq, pak vicdan,
Xidməti ideal seçən qəhrəman...

Nə tez tərk elədin bizi,general,
Gec bildik, sərvətmiş səndəki kamal.

Həzilər yurdunun bəhrəsi idin,
Azərbaycanımızın dəhrəsi idin...

Hünər dərsi verib dərk etdin bizi ,                                                                                                                                 Tapşırdın viçdana taleyimizi...                                                                                                                                      Tapşırdın Allaha taleyimizi...

 

                                                                                                                              Camal Lələzoə-15 iyul 2020

<span>Camal Lələzoə: “General Qardaşım Polad Həşimov“</span><span xss=removed> -ŞEİR</span>

Oxşar xəbərlər