Əhməd Haqsevər - ÇEMI XƏLQ (MƏNİM XALQIM)

10 Avq 2022 06:02
174

ÇEMI XƏLQ
Bəştə tolışə xəlqi

Ki votdə qədə xəlqiş,
Tı ey çemı yolə xəlq?!
Azərboycon qıləy doy,
Tınən çəy do xolə, xəlq.

Sof, pok bedəm az detı,
Çemı dıli ovəynəş.
Dıştı nomi barz bedəm,
Vəşdə ilhomi otəş.

Bətı çımı qorb veye,
Hiç kəs nibəzne şışte.
Ki ki, ıştı dışmene,
Nibəznem "dust" nıvışte.

Hiç vaxt dəqiş nibəbem,
Hejo jığo bəmandem.
Çanə umırım heste,
Botı mahne bahandem.

Siyo rujon nıvindoş,
Rüjon bıbun ve sıpi.
Bo co milləti hiç vaxt
Azizə xəlq, ğul məbi.

Dıştə bıyə milləton
Rəd bıkə ha tufani.
Ros kə dı xəşə koon
Nomi Azərboyconi.


MƏNİM XALQIM
Mənsub olduğum Talış xalqına

Sayılsan da azsaylı,
Böyüksən, ulu xalqım.
Azərbaycan ağacdır,
Sən də bir qolu, xalqım.

Paklanıram adınla,
Qəlbimin aynasısan.
Sənsən ilham verənim,
Ömrümün mənasısan.

Sənə olan hörməti
Qəlbimdən heç kəs silməz.
Sənə düşmən olan kəs
Mənə dost ola bilməz.

Dəyişmərəm bir an da,
Bu xalqın balasıyam.
Nə ki ömrüm var mənim
Beləcə qalasıyam.

Görməyəsən qara gün,
Hər günün olsun çox ağ.
Qul olma yad millətə,
Ey doğma, sevimli xalq.

Qardaş xalqlarla birgə
Dəf elə hər tufanı.
Gözəl əməllərinlə
Bəzə Azərbaycanı.
  
    Əhməd HAQSEVƏR

Imiyən bahand