Əliağa Kürçaylı- “Talış qızı“

01 Sen 2020 09:49
1550

   Əliağa Həsənağa oğlu Vəliyev 1928-ci il fevral ayının 20-də Salyan rayonu Kürqaraqaşlı kəndində doğulub. Orta məktəbin 9-cu sinifindən təhsilini yarımçıq qoyub, 1944-1946-cı illərdə Zaqafqaziya Dəmir Yolu İdarəsinin Salyan şöbəsində mühasib işləməyə başlayıb. Daha sonra Bakı Təbabət Texnikumunda birillik mühasiblər kursunda oxuduqdan sonra baş fəhlə olmuş, Rusiya Dram Teatrından eyni vəzifəyə dəyişilmişdir. (1946-1947). Bu dövrdə ondan poeziyaya güclü maraq oyanmışdır. "Sənin gözlərin" adlı ilk şeiri ilə ("RUSİYA GƏNCLƏRİ", 1946) ədəbiyyata gəlişi uğurlu olmuş, mərkəzi və respublika dövrü mətbuatda müntəzəm çıxış etmişdir. Moskva radio qovşağında redaktor işləmiş, yaşlı yazıçıların I müşavirəsində iştirak etmişdir (1947). Bakıda fəhlə gənclər orta məktəbinin son sinifini bitirib İİO-nun Filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur. Onun M. Qorki adına Ədəbiyyat İnustutuna təhsil almağa göndərirlər, abu-havası düşmədiyindən geri qayıdıb universitetdə təhsili davam etdirir (1949-1954), eyni zamanda "Diaform" qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi, "nsksnavə incəsənət" qəzetində şöbə müdiri (1953-1955) işləyir. Bakıda ali ədəbiyyat kursunun dinləyicisi (1955-1957), "Azərbaycan gəncləri" qəzeti redaksıyasında şöbə müdiri (1959-1965), "Azərbaycan" jurnalı redaksiyasında məsul katib , "Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı nəşriyyat şöbəsinin rəisi (1965-1966), " Literaturnıy Azerbaydjan" jurnalı redaksiyasında məsul katib, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında redaktor (1966-1967) işləmiş, sonra bir müddət yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmuş, yazıçılar ittifaqında dramaturgiya bölməsinə rəhbərlik etmiş (1975),"Yazıçı" nəşriyyatında (1978-ci ilin mayından ömrünün axırınadək) baş redaktor olmuşdur. 1979-cu ildə Azərbaycan SSRİ əməkdar incəsənət xadimi adına laiq görülmüşdür. 
   1980-ci il fevralın 11-də vəfat etmişdir.
 

                       TALIŞ QIZI

İnsan çöhrəsinə, rəng də, boya da
Gərək təbiətin özündən keçə.
O, gərək nəğməylə sübhü oyada,
Günün ilk şəfəqi gözündən keçə.

Mən Talış qızının yanağındakı,
Allığı görəndə buuna inandım.
Səma qarşısının hanasındakı,
Qövsi-quzeh onun donudu, sandım.

Örpəyi göylərin bulud tirməsi,
Dışləri Talışın quzey qarıdır.
Buket çaygözünün qara sürməsi,
Nəfəsi istisu qaynaqlarıdır.

Sanki təbiətin hər boyasını,
Hüsnünə toplayıb Talış qadını.
Bəxş edib cahana qız ağasını,
Həm də "kinonəğə" qoyub adını.

             "Kinonəğə"-Talış dilində "qızların ağası"
 
                                                                                         Aləm Jurnal № 4 (15) 2018

Oxşar xəbərlər