Lankonədə 2 sinninə əğıl 4-nə mərtəbəku eqıniyə

15 İyn 2022 14:16
194

Lankonədə kamsininə əğıl 4-nə mərtəbəku eqıniyə

Ambur.az xəbə doedə ki, hodisə çe şəhəri Ğələ xiyoboni kuçədə 5 mərtəbəninə binadə bıə.

Qonə xəsorət sə əğıl bə Lankon Rəyon Mərkəziyə Noxəşxonə rosniyə bıə. Həkimon bəçey vəziyyəti bəney kritik-qoni ğıymət doedən.

Əğıli bə Boku noxəşxonon qıləy barde çəş kardə bedə.

De fakti əloğədor otır-otır kardə bedə.
 

Imiyən bahand