Lankoni məktəbi məzun bə ən vey bal qırdə kardəkəson siyahi eqıniyə - Şikil

18 İyn 2022 14:36
261

Lankon Rəyon Suruk di tam miyonə məktəbi məzun de 660 bali bə ən vey bal qırdə karə məzunon dılə eqıniyə iyən ıştə məktəbi iminə bıə.

ambur.az-i xəbə qoroş, məktəbi 11-nə sinifi şoqird Qulay Pərvizi kinə Əsqərovə IV qrupədə de 660 bal qırdə karde məktəbədə iminə vırəş qətə.

Imiyən bahand