LİKİ BANDON - Tolışə zıvonədə şeir

12 İyn 2021 15:22
1128

Çı Popoki "Bozə ğələ".
Bo dışmeni yolə tələ,
Ve dışmeni ğəbjon pələ,
Zu xıvandin Liki bandon.


Kəmərku bandonsə barze,
Çı vay lonə əçəy marze,
Imi vote çımı ğarze,
Hınəmandin Liki bandon.


Tarixi har ranqjon vində,
Həzo sorjon,manqjon vində,
Dave, şave, canqşon vində,
Nı dəmandin Liki bandon.


Səjon bə osmon dəmandə,
Avəon çəvonsə mandə,
Qemıj çı hıri səmandə,
Çı zumandin Liki bandon.


Yusif, tı Likibandıjiş,
Çı Vətəni qıləy sığiş,
Tosbə marde mığət bıbiş,
Iştı bandin Liki bandon.

      Yusif LİKİBANDIJ -11.06.2017

Imiyən bahand