Masalliədə 15 sinninə zoə intihorış kardə

20 İyn 2022 13:48
216

Masalli rəyonədə inntihor hodisə bıə.

Ambur.azOxu.Az-i istinodən xəbə doedə ki, hodisə çe rəyoni Akon ğəsəbədə bə ğeyd sə bıə.

2007-nə sorədə moəo bıə N.A (zoə) ıştə jiə kədə ıştənış de ehaşte intihorış kardə.

Çe Sər Prəkrəturə Mətbuat Xıdmətiku bə Oxu.Az-i parsişon cəvob doə ki, de ğeyd sə bıə fakti hol-hozoədə Masalli Rəyon Prəkrəturədə otır-otır kardə bedə.

Imiyən bahand