Masalliədə məktəbədə handə kinə batğon eqıniyə

10 İyn 2022 11:51
190

Masalliədə məktəb handə kinə batğon eqıniyə

Ambur.az APA-a istinodən xəbə doedə ki, Xoşçobanlı di sokin Xəyal Məmmədov bə Masalli rəyoni Polis Şebə mırociətış kardə ki, kinəş, çe Xoşçobanlı di məktəbi 9-nə sinifi şoqird, 2008-nə sorədə moəo bıə İ.Məmmədova iyunə manqi 8-də çəvon ıştəni jiyə kəyku beşe iyən bə dumo onıqardə ni.

De fakti əloğədor otır-otır kardə bedə.

Imiyən bahand