“Oxonə zanq“i ğeyd kardero çe Masalliku bə Lankon şə məzun ruədə tasə

16 İyn 2022 13:33
189

Lankonədə məzun bə ru eqıniyə, tasə.

Ambur.az xəbə doedə ki, hodisə Lankonədə bıə istirohətə mərkəzon qıləyədə bıə. Çe Masalli rəyon Məloobə di məktəbi məzunon bo istirohət kardero omə məkonədə de bədbəxt hodisə dimbədim omən. Jıqo ki, 2004-nə sorədə moəo bıə Məhəmmədəli Əzizli deştə sinifə həmroon bə ivrə həmdivojə duston sədo kardə bə co istirohətə mərkəz şən. Vəyo beehtiyotətətiku çe Məhəmmədəli Əzizli lınq fırsiyə, bə ru eqıniyə və tasə.

Çe mərhumi mard bə Məhkəmə-Tıbbi Ekspertizə iyən Patoloji Anatomiyə İbemoni Lankon şebə doə bıə.

De faktinə əloğədor otır-otır kardə bedə.

Imiyən bahand