Şəhid Qurbanov Cəmil Ostoroədə dəfn kardə be - Şikilon

16 Sen 2022 17:59
362

Erməni təxriboti vəy səyədə şəhid bıə Cəmil Anari zoə Qurbanov dəfn kardə bıə.

Ambur.az xəbə doedə ki, şəhid əçey moəo bıə Ostoro rəyonədə bə zəmin aspardə bıə.

Xıdo rəhmət bıko!

<span>Şəhid Qurbanov Cəmil Ostoroədə dəfn kardə be -</span><span xss=removed> Şikilon</span>
<span>Şəhid Qurbanov Cəmil Ostoroədə dəfn kardə be -</span><span xss=removed> Şikilon</span>
<span>Şəhid Qurbanov Cəmil Ostoroədə dəfn kardə be -</span><span xss=removed> Şikilon</span>
<span>Şəhid Qurbanov Cəmil Ostoroədə dəfn kardə be -</span><span xss=removed> Şikilon</span>
<span>Şəhid Qurbanov Cəmil Ostoroədə dəfn kardə be -</span><span xss=removed> Şikilon</span>
<span>Şəhid Qurbanov Cəmil Ostoroədə dəfn kardə be -</span><span xss=removed> Şikilon</span>

Imiyən bahand