Vuqar Həmati - DARD MƏKƏ

17 İyl 2022 15:35
219

Dardi dimi ha koltoşkə, ha bıtoş,
Cono hiç vaxt beşdəni çe eşği doj,
Umr jıqoy, ımruj həşiy, maştə voş,
Bəştı ğıbon, dınyo bəştə dard məkə.


Odəm heste ıştə aspiy tojındə,
Odəm heste çe umri kəy rıjındə,
Odəm heste pulbəkəsiy vıjındə,
Bəştı ğıbon, dınyo bəştə dard məkə.


Odəm heste puçə koyku dərəmdə,
Odəm heste nə vitedə, nə rəmdə,
Odəmi dıl de çokə koy perəmdə,
Bəştı ğıbon, dınyo bəştə dard məkə.


Odəm heste bəştə dard-ğəm dəğətdə,
Odəm heste dardi səyku eğətdə,
Odəm heste har sıxani peğətdə,
Bəştı ğıbon, dınyo bəştə dard məkə.


Odəm heste səyku bə po dəğıle,
Odəm heste əçəy umr nəğıle,
Odəm heste hələ qədə əğıle,
Bəştı ğıbon, dınyo bəştə dard məkə.

Vuqar HƏMATİ

Imiyən bahand