Xanlar Həmid: ÇƏMƏ VƏTƏN XAN TOLIŞE - Tolışə zıvonədə tojə şeir

03 İyl 2022 08:52
303

Xıdo bıvrə ro eğande,
Mələkon yo vıl oğande,
Çəmə Vətən Xıdo ğande,
Ivrə çəmə con Tolışe.
Çəmə Vətən Xan Tolışe.


Dınyo çaşe ıştı zəmin,
Çe cıvoni peşti zəmin,
Çəmə zəmin vəşti zəmin,
Ivrə çəmə con Tolışe.
Çəmə Vətən Xan Tolışe.


Bo ğonəği nunış heste 
Ğıyrətinə xunış heste,
Vətən votə zonış heste,
Ivrə çəmə con Tolışe.
Çəmə Vətən Xan Tolışe.


Məvotən ki, hıtə tolış,
Çe Xətai kədə tolış,
Çəmə bobo, dədə Tolış,
Ivrə çəmə con Tolışe.
Çəmə Vətən Xan Tolışe.


Çe çiməni, boği qılin,
Jıqo bızın dastə vılin,
Çəmə kinon çəmə dılin,
Ivrə cəmə con Tolışe.
Çəmə Vətən Xan Tolışe.


Az Xanlarim, çəməy Vətən,
Bə Qarabağ oməy Vətən,
Azərbaycan həməy Vətən,
İmvrə cəmə con Tolışe,
Çəmə Vətən Xan Tolışe.

          Xanlar HƏMİİD -01.06.2022

Imiyən bahand